Wie zijn wij

Vereniging Het Heuvels Gemengd Koor is verbonden aan de in het centrum gelegen kerk van  St. Jozef op de Heuvel te Tilburg, onderdeel van de parochie De Goede Herder.

Toen eind van de zestiger jaren de St. Jozefkerk  zonder koor dreigde te komen zitten, nam de toenmalige pastoor Drs. F. van Miert contact op met de in Tilburg bekende dirigent Jan Jansen. Jan Jansen rekruteerde hoofdzakelijk uit een van zijn koren (Koninklijke Liedertafel Souvenir des Montagnards) een aantal leden en vormde hieruit het Heuvels Gemengd Koor. Hierdoor beleefde de kerkmuziek in de heuvelse kerk weer een grote opbloei.
Tot 1 september 1988 stond het koor onder directie van Jan Jansen,
waarna wederom een bekend musicus,  Pieter van Moergastel de leiding overnam.

Naast het bestaande repertoire besteedde hij veel aandacht aan het gregoriaans.

Hij organiseerde zelfs een cursus hiervoor, ook voor niet-leden.
Het is een van zijn grote verdiensten dat het gregoriaans weer een vast onderdeel is geworden van de eucharistievieringen.

Het koor heeft slechts een korte periode van zijn diensten gebruik kunnen maken, aangezien hij per 1 september 1991 werd benoemd tot Rector Cantus van de Kathedrale Basiliek van Sint Jan in 's ''s-Hertogenbosch. Helaas overleed Pieter van Moergastel in 1996.

Per 1 september 1991 werd de directie overgenomen door Clemens Abers..
Onder zijn leiding is de muzikaliteit van het koor naar een hoger niveau gestegen.

Het koor heeft een zeer uitgebreid repertoire, van G.P. da  Palestrina tot Andriessen en Strategier.
Het Heuvels Gemengd Koor maakte een aantal concertreizen, o.a. tweemaal naar Italië. In Italië werd ook een cd opgenomen.

Het koor bestaat uit  39 actieve leden, te weten 11 sopranen, 11 alten,  6 tenoren en 11 bassen.Dirigent  Clemens Abers

Geboren in 1947 te Rotterdam, studeerde na zijn middelbare schoolopleiding aan het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht. Hij volgde pianolessen bij Thom Bollen en Rinus Groot (onderwijsakte-A piano in 1968), orgellessen bij Albert de Klerk en Maurice Pirenne (einddiploma 1969), improvisatielessen bij Bernard Bartelink en lessen koordirectie bij Hans Ponten (einddiploma in 1968). Daarna zette hij zijn studie voort aan het Brabants Conservatorium en behaalde in 1972 de onderwijsakte - B piano, (docent Ton Demmers) en het einddiploma - Solospel-Orgel in 1974, wederom bij Maurice Pirenne. Ook studeerde hij nog geruime tijd koor/orkest-directie bij Jan Eelkema. Hij is werkzaam als docent-piano aan het Centrum voor de Kunsten te Eindhoven. Bovendien was hij vanaf 1970 tot 1 september 2012 als Cantor/organist verbonden aan de St.Petrus-Bandenkerk te Gilze en sedert 1 september 1991 als dirigent van het Heuvels Gemengd Koor van de parochie St.Jozef op de Heuvel Tilburg. Gedurende zijn loopbaan gaf hij een honderdtal orgelconcerten in binnen- en buitenland (1977 Ver.staten) zowel solistisch als in ensembleverband (o.a. het Brabants Kamerorkest). Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in het begeleiden van vocalisten op piano, orgel en klavecimbel. Als klavecinist is hij autodidact en speelt doorgaans op door hemzelf gebouwde instrumenten.

Organist  Rob Nederlof (1959)

Studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg bij Maurice Pirenne (orgel), Alexandru Hrisanide (piano) en Gerard Dekkers (klavecimbel). Hij sloot zijn 3 studies af met het behalen van de akte Uitvoerend Musicus. Naast zijn studie aan het conservatorium volgde hij meestercursussen bij Luigi T agliavini, Piet Kee, Albert de Klerk, Kamiel d'Hooghe, Bernard Lagacé en Gisbert Schneider. Na zijn studie in Nederland studeerde hij nog een jaar aan de Folkwang Hochschule in Essen bij Gisbert Schneider. Hij, concerteerde in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië. Ook is hij diverse keren op radio en t.v. te beluisteren geweest en heeft hij meegewerkt aan een aantal cd-opnamen. Rob Nederlof is  als organist ook nog verbonden aan de Sint Jan in Goirle.

Subpagina''s (2): De Sint Jozefkerk Repertoire