HEUVELS GEMENGD KOOR

Vereniging Het Heuvels Gemengd Koor is verbonden aan de in het centrum gelegen kerk van  St. Jozef op de Heuvel te Tilburg, onderdeel van de parochie De Goede Herder.

Toen eind van de zestiger jaren de St.Jozefkerk  zonder koor dreigde te komen zitten, nam de toenmalige pastoor Drs. F. van Miert contact op met de in Tilburg bekende dirigent Jan Jansen. Jan Jansen recruteerde hoofdzakelijk uit een van zijn koren (Koninklijke Liedertafel Souvenir des Montagnards) een aantal leden en vormde hieruit het Heuvels Gemengd Koor. Hierdoor beleefde de kerkmuziek in de heuvelse kerk weer een grote opbloei.

Tot 1 september 1988 stond het koor onder directie van Jan Jansen,

waarna wederom een bekend musicus,  Pieter van Moergastel de leiding overnam.

Naast het bestaande repertoire besteedde hij veel aandacht aan het gregoriaans.

Hij organiseerde zelfs een cursus hiervoor, ook voor niet-leden.

Het is een van zijn grote verdiensten dat het gregoriaans weer een vast onderdeel is geworden van de eucharistievieringen.

Het koor heeft slechts een korte periode van zijn diensten gebruik kunnen maken, aangezien hij per 1 september 1991 werd benoemd tot Rector Cantus van de Kathedrale Basiliek van Sint Jan in 's Hertogenbosch. Helaas overleed Pieter van Moergastel in 1996.

Per 1 september 1991 werd de directie overgenomen door Clemens Abers..

Onder zijn leiding is de muzikaliteit van het koor naar een hoger niveau gestegen.

Het koor heeft een zeer uitgebreid repertoire, van G.P. da  Palestrina tot Andriessen en Strategier.

Het Heuvels Gemengd Koor maakte een aantal concertreizen, o.a. tweemaal naar Italie. In Italie werd ook een CD opgenomen.

Het koor bestaat uit  30  aktieve leden, te weten  7  sopranen,  7  alten,  8  tenoren en  8  bassen.

Op 1 september 2022 is Clemens wegens gezondheidsredenen gestopt als dirigent.

Per 1 maart 2023 is Heino Vergouwen de nieuwe dirigent.

Dirigent Heino Vergouwen

De liefde voor muziek is al in zijn vroege jeugd ontstaan doordat hij als jongen van 10 jaar is gaan zingen in het Sacramentskoor Breda. De gedegen muzikale opleiding die hij daar genoten heeft, maakte zijn keuze voor de studie muziekwetenschap een logische keuze. Tijdens zijn studie is hij blijven zingen in diverse koren waardoor hij veel muziek heeft leren kennen. Na zijn studie aan de Universiteit Utrecht wilde hij zich toeleggen op het leiden van koren; in het bijzonder: kerkkoren. Vandaar dat hij voor een studie tot kerkmusicus koos aan het Brabants Conservatorium.Tijdens zijn studie’s leidde hij  al diverse koren. Zijn carrière als dirigent begon bij Kinderkoor “Okido”. Dit koor groeide uit tot een kinder- en jeugdkoor. Een jaar na zijn start bij dit kinderkoor, startte hij ook als dirigent van een gemengd koor: Martinuskoor Princenhage. Dit koor heeft meegezongen in de viering dat een onderdeel was van zijn  examen kerkmuziek .In de daaropvolgende jaren heeft hij de leiding gehad over diverse koren en is hij als dirigent betrokken geweest bij diverse projecten. In 2002 begon hij als kerkmusicus bij de Vijf Heiligen Parochie, alwaar hij in november 2014 zijn 12½ jarig jubileum mocht vieren.

Organist  Rob Nederlof (1959)

Studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg bij Maurice Pirenne (orgel), Alexandru Hrisanide (piano) en Gerard Dekkers (clavecimbel). Hij sloot zijn 3 studies af met het behalen van de akte Uitvoerend Musicus. Naast zijn studie aan het conservatorium volgde hij meestercursussen bij Luigi T agliavini, Piet Kee, Albert de Klerk, Kamiel d'Hooghe, Bernard Lagacé en Gisbert Schneider. Na zijn studie in Nederland studeerde hij nog een jaar aan de Folkwang Hochschule in Essen bij Gisbert Schneider. Hij, concerteerde in Nederland, België, luxemburg, Duitsland, frankrijk en Italië. Ook is hij diverse keren op radio en t.v. te beluisteren geweest en heeft hij meegewerkt aan een aantal cd-opnamen. Rob Nederlof is  als organist ook nog verbonden aan de Sint Jan in Goirle.

Rob is met ingang van september 2021 Stadsorganist van Tilburg