Informatie


PROGRAMMA      (onder voorbehoud)Diensten in de kersttijd

Om dat er veel beperkingen zijn met betrekking tot zingen en koren zal een en ander niet zo zijn als voor de Corona crises.........

Op kerstavond 24 december is er om 20.00 uur een Heilige Mis met een saxofoonensemble en Anna Karnovska sopraan als soliste. Olga de Kort op het orgel.

Om 10.30 uur is er de nachtmis met zang van de Schola en organist Joost van der Wulp.

Eerste kerstdag 25 december zingt weer de Schola en speelt Clemens Abers op het orgel.

Tweede kerstdag 26 december is er tijdens de Hoogmis van 11.30 uur orgelspel door Olga de Kort en zang van Karnovska.


 

Informatie over ons koor:

Het koor repeteert iedere woensdagavond in het eigen repetitielokaal dat in de linker vleugel van de kerk staat.

De heren starten om 19.30 uur en om 20.30 uur zijn de dames present. Na het drinken van een kopje koffie of thee start om 20.45 uur de gezamenlijke repetitie. Na afloop (om ongeveer 22.15 uur) kan men onder het genot van een drankje nog gezellig wat bijpraten. Het koor is een echte vriendenclub.........................

Met uitzondering van de eerste zondag van de maand verzorgt het koor op zondag de Hoogmis van 11.30 uur. Voorts zingen wij tijdens de plechtigheden van de Goede Week, Pasen, Pinksteren en Kerstmis en bij huwelijken en uitvaarten.

Heeft  u interesse in ons koor of wilt u een keer een repetitie bijwonen, neem dan contact op met de heer Harry Klinkers, voorzitter van het Heuvels Gemengd Koor, tel. 013-5300360

Het koor zoekt aanvulling:   met name sopranen

Indien u het Heuvels Gemengd Koor wilt laten zingen bij een huwelijk of uitvaart (ook in een andere kerk in de regio Tilburg) kunt u contact opnemen met  Peer Bedaux tel. 013 - 5434407  [email protected]

Comments